EU Organic logo GMP FSA logo Feed logo

Ekologiškų grikių supirkimas (maistui)

Ekologiškų grikių supirkimas (maistui)
LST 1581:2004
Drėgnis: iki 14%;
Šiukšlinių ir grūdinių priemaišų kiekis: ne daugiau kaip 1%;
Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais: neleidžiami;
Glifosatų: ne daugiau kaip 0,01mg/kg;
GMO: ne daugiau kaip 0,1%;
Ochratoksinas A (OTA) koncentracija ne didesnė kaip 5 µg/kg (ppb);
Zearalenonas (ZEA) koncentracija ne didesnė kaip 100 µg/kg (ppb);
Deoksinivalenolis (DON) koncentracija ne didesnė kaip 1250 µg/kg (ppb).

UAB "Organicagro" © 2012 - 2024