EU Organic logo GMP FSA logo Feed logo

Ekologiškų rugių supirkimas (maistui)

Ekologiškų rugių supirkimas (maistui)
LST 1580:2003
Drėgnis: iki 14%;
Kritimų skaičius: ne mažiau kaip 160s;
Hektolitro masė: ne mažiau kaip 72kg/hl;
Skalsių: ne daugiau kaip 0,05%;
Fuzariozės pažeistų grūdų: ne daugiau kaip 1%;
Šiukšlinių priemaišų kiekis: ne daugiau kaip 1%;
Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais: neleidžiami;
Glifosatų: ne daugiau kaip 0,01mg/kg;
GMO: ne daugiau kaip 0,1%;
Ochratoksinas A (OTA) koncentracija ne didesnė kaip 5 µg/kg (ppb);
Zearalenonas (ZEA) koncentracija ne didesnė kaip 100 µg/kg (ppb);
Deoksinivalenolis (DON) koncentracija ne didesnė kaip 1250 µg/kg (ppb).

UAB "Organicagro" © 2012 - 2024