EU Organic logo GMP FSA logo Feed logo Secure Feed logo

Ekologiškų kviečių supirkimas (pašarui)

Kvieciai pasarui
LST 1524:2003
Drėgnis: iki 15%;
Šiukšlinių priemaišų kiekis: ne daugiau kaip 2%;
Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais: neleidžiami;
Glifosatų: ne daugiau kaip 0,01mg/kg;
GMO: ne daugiau kaip 0,1%;
Ochratoksinas A (OTA) koncentracija ne didesnė kaip 5 µg/kg (ppb);
Zearalenonas (ZEA) koncentracija ne didesnė kaip 100 µg/kg (ppb);
Deoksinivalenolis (DON) koncentracija ne didesnė kaip 1750 µg/kg (ppb).

UAB "Organicagro" © 2012 - 2024