EU Organic logo GMP FSA logo Feed logo

Ekologiškų kvietrugių supirkimas (pašarui)

Ekologiškų kvietrugių supirkimas (pasarui)
LST 1948:2004
Drėgnis: iki 15%;
Hektolitro masė: ne mažiau kaip 72kg/hl;
Šiukšlinių priemaišų kiekis: ne daugiau kaip 2%;
Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais: neleidžiami;
Glifosatų: ne daugiau kaip 0,01mg/kg;
GMO: ne daugiau kaip 0,1%;
Ochratoksinas A (OTA) koncentracija ne didesnė kaip 5 µg/kg (ppb);
Zearalenonas (ZEA) koncentracija ne didesnė kaip 100 µg/kg (ppb);
Deoksinivalenolis (DON) koncentracija ne didesnė kaip 1250 µg/kg (ppb).

UAB "Organicagro" © 2012 - 2024