EU Organic logo GMP FSA logo Feed logo

Energetika – Organicagro

Mūsų įmonės potencialas leidžia plėtoti alternatyviosios energetikos projektus, prisidedančius prie gamtosaugos ir ekologijos skatinimo. Išplėtojome vėjo jėgainių kompleksą, kuriame gaminama švari ir ekologiška elektros energija. Bendra instaliuota galia sudaro 4 MW, pagaminamos žalios elektros kiekis sudaro apie 8 milijonai kWh per metus. Šiuo projektu tiesiogiai prisidedame prie pasaulinių gamtos apsaugos siekių ir tikslų, aplinkos užterštumo mažinimo, siekiant, kad Lietuva būtų  visavertė  Europos Sąjungos narė, integruojant Lietuvą į Europos energetikos sistemas bei gaminant žalią ekologišką energiją.

UAB "Organicagro" © 2012 - 2024